DOELSTELLING HARAGEI LEUVEN

Haragei Leuven is een club waar het familiegevoel primeert. De club werkt in het algemeen kader van ethisch verantwoord sporten (EVS).

6 thema’s staan centraal:
 • De rechten van het kind in de sport: aangepaste instructie waarmee hun fysieke en psychische integriteit beschermd wordt.
 • Inclusie: integratie via beoefening van karate.
 • Fair play beginsel: eerlijkheid tegenover zichzelf en anderen. Onhoffelijkheid en intimiderende gedragingen worden niet getolereerd.
 • Fysieke en psychische integriteit van het individu: fysiek contact wordt sterk gecontroleerd en gereglementeerd om elkaar en zichzelf te beschermen.
  Karate is geen risicovechtsport.
 • Respect voor diversiteit: iedereen, man of vrouw, jong of oud, valide of met een beperking, van welke culturele achtergrond ook, wordt gerespecteerd.
  Iedereen draagt dezelfde kledij, de karate-gi, waardoor uiterlijke culturele en religieuze verschillen verdwijnen.
  Ervaren karateka’s helpen de nieuwelingen hun weg te vinden en iedereen past zich aan aan de karateka met wie hij of zij oefent.
 • Solidariteit: JKA karate is als een familie waarvan alle leden solidair de sportieve en ethische waarden respecteren.


 
 
  Sponsor    Wij steunen Hoofdsponsor  
SOS KINDERDORPEN
P.O.S. SOLUTIONS
2019-2020 inhoud Patrick Bosmans - vorm Bram Decroos - fotografie Tine De Wilde